Tải về

Tổng hợp

Công văn số 1393/TCT-KK Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư Nghị định 39/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại với Cu Ba
Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài Quyết định 384/QĐ-BTC Thủ tục hành chính lĩnh vực kế toán được sửa đổi, bổ sung
Thông tư 34/2019/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thông tư 31/2019/TT- NHNN Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
Bản tin tháng 09/2018 bao gồm các nội dung: 1. Công văn số 3170/TCT-TTr Doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải lập và cung cấp hồ sơ toàn cầu
Bản tin tháng 08/2018 bao gồm các nội dung: 1. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định mới về khuyến mại
Bản tin tháng 07/2018 bao gồm các nội dung: 1. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP về mức lương cơ sở 2. Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
Bản tin tháng 06/2018 bao gồm các nội dung: 1. Thông tư 41/2018/TT-BTC Hướng dẫn 1 số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp
Bản tin tháng 05/2018 bao gồm các nội dung:
Bản tin tháng 04/2018 bao gồm các nội dung:  1. Quy định mới về xử phạt trong lĩnh kế toán kiểm toán thay thế quy định cũ tại Nghị định 105/2013/NĐ-CP
Bản tin tháng 03/2018 bao gồm các nội dung: 1. Chỉ thị 07/CT-TTg Tiến hành sửa đổi luật kế toán 2015
Bản tin tháng 02/2018 bao gồm các nội dung: 1. Công văn số 4882/CT-TTHT Thuế suất 0% đối với hoạt động kiểm tra hàng hóa cho người nước ngoài
Bản tin tháng 01/2018 bao gồm các nội dung: 1. Thông tư số 122/2017/TT-BTC: Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp
Việc chậm nộp bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp hiện do rất nhiều nguyên nhân gây ra như: Do kế

Văn bản pháp lý