BẢN TIN VĂN BẢN CẬP NHẬT THÁNG 2-2020

Thông tư 34/2019/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định 20/2020/NĐ-CP Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Công văn số 6684/CT- TTHT Giao dịch liên kết

Công văn số 3353/CT- TTHT Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài

Thông tư 92/2019/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 35/2019/TT- BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

BẢN TIN VĂN BẢN CẬP NHẬT THÁNG 2-2020
Download
X
X

(*) Bạn hãy nhập đủ thông tin phía dưới

Họ Tên (*):
Email (*):
Số Điện thoại (*):

Thanh toán online bằng Internet Banking

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

Cùng loại