Representative office in Hồ Chí Minh

Address: 

No 304 - Dương Đình Hội street - Town number 3 - Tăng Nhơn Phú B ward - No 9 district - Hồ Chí Minh city

Head office’s representative:

Mr. Nguyễn Việt Đức

Email: cnbmacro@gmail.com

Phone number: 0943 255 855