Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

P.701,Lầu 7, Tòa nhà OIIC, 248-250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng văn phòng đại diện:

Bà Phạm Thị Hồng Lam

Email: lampt.asa@gmail.com

Số điện thoại: 0909 660 105