Dịch vụ trực tuyến

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ trực tuyến, đồng thời gia tăng giá trị tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khách hàng, AASC đã triển  khai một số dịch vụ trực tuyến như sau: