Chính sách & Điều khoản

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống gian lận, thất thu thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp rộng rãi về dự án Luật Thuế giá trị gia...

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Bước sang năm 2023, cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Cách lấy hóa đơn đầu vào hợp lý, hợp lệ, hợp pháp

Cách lấy hóa đơn đầu vào hợp lý, hợp lệ, hợp pháp như thế nào? Khi nhận hóa đơn...

Hỏi, đáp chính sách tài chính: Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định

Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản...

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ...

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ...

Hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 07/11/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư...

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2022

Công ty Kiểm toán Châu Á điểm lại một số quy định về các chính sách nổi bật...

Phát triển kinh tế số tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Đến nay, sau hơn 10 năm triển khai Chính phủ điện tử, Việt Nam mới cơ bản hoàn...

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng năm đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước,...