Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NĂM 2021 - 2022

Để tạo cơ hội cho các Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp được trang bị các kiến thức thực tế về ngành nghề Kế toán - Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA) thực hiện triển khai...

TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Thông tin tuyển dụng nhanh : Trợ lý kiểm toán tài chính

Thông tin tuyển dụng nhanh : Trợ lý kiểm toán tài chính

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Tuyển dụng kỹ thuật viên kiểm toán tại Hà Nội

THÔNG BÁO Tuyển dụng kỹ thuật viên kiểm toán tại Hà Nội  

Thông tin tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán tài chính

Thông tin tuyển dụng nhanh : Trợ lý kiểm toán tài chính Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Thông tin tuyển dụng: Trưởng nhóm kiểm toán tài chính

Thông tin tuyển dụng nhanh: Trưởng nhóm kiểm toán tài chính

Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm toán báo cáo tài chính

Mô tả công việc:  - Tham gia kiểm toán và soát xét.

Tuyển nhân viên Marketing

Tuyển nhân viên Marketing
Mô tả công việc: