Văn phòng đại diện tại Yên Bái

Địa chỉ: 

Số 51 - Đường Thành Công -  Tổ 44 - Phường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Trưởng văn phòng đại diện: 

Ông Đỗ Chí Tùng

Email: dotung.kt@gmail.com

Số điện thoại: 0982 363 579