Tin tức

Giải pháp phát triển lĩnh vực kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Trong điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế, việc cung cấp thông tin nhằm minh...

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC 2022 công bố...

Thúc đẩy phát triển kế toán điều tra tại Việt Nam

Kế toán điều tra là một lĩnh vực cụ thể trong kế toán thực tế, cung cấp các báo...

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ...

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước là vấn đề được nhiều doanh...

Đừng để những buổi thuyết trình trở nên nhàm chán

Những lần bạn phải thuyết trình trước lớp, trước đồng nghiệp, trước đám đông...

Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11537/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ...

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2023 dành cho công dân

Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân...

Hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 07/11/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư...

Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Trước tình hình số thu ngân sách nội địa những tháng qua có xu hướng giảm, toàn...

Thu ngân sách “cán đích” sau 10 tháng nhưng khó khăn bắt đầu hiện rõ

Thu ngân sách là một trong điểm sáng trong 10 tháng đầu năm, khi chính thức...

Ngành Tài chính cải cách toàn diện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai...

Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật...

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2022

Công ty Kiểm toán Châu Á điểm lại một số quy định về các chính sách nổi bật...

Quá trình áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Việc các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng tiêu chuẩn Basel II là một xu thế...

Quá trình áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Việc các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng tiêu chuẩn Basel II là một xu thế...

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Thông tin báo cáo tài chính (BCTC) có vai trò hết sức quan trọng, giúp cho việc...

Phát triển kinh tế số tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Đến nay, sau hơn 10 năm triển khai Chính phủ điện tử, Việt Nam mới cơ bản hoàn...

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu – so sánh giữa kế toán quốc tế, kế toán Mỹ và kế toán Việt Nam

Các khoản giảm trừ doanh thu là một khoản có ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu...

9 tháng, ngành Thuế thực hiện 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế

heo Tổng cục Thuế, lũy kế 9 tháng 2022, toàn Ngành đã thực hiện được 47.373...

Một số mô hình lý thuyết nền sử dụng trong nghiên cứu về thuế và tuân thủ thuế

Ở một số quốc gia phát triển, nghiên cứu về thuế và hành vi tuân thủ thuế được...

Sức ép tứ bề, VND có giữ được mức mất giá 7%?

Việc tỷ giá tăng tới 7% từ đầu năm đến nay nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia...

Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài sản công

Việc tiết kiệm, chống lãng phí ở quốc gia nào cũng đều chú trọng vào quản lý,...

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng năm đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước,...

Cơ sở để doanh nghiệp xem xét khi thực hiện kiểm toán

Việc ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tổng hợp thông...

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu Chỉ số công khai ngân sách

Theo “Chỉ số Công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương MOBI 2021” do Trung tâm...

Kinh nghiệm kiểm toán phần hành khoản mục khác trên bảng cân đối

Phần hành khoản mục khác trên bảng cân đối chứa rất nhiều đầu tài khoản. Cái...

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự...

Dự kiến triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 21/11/2022

Tổng cục Thuế là một trong những cơ quan nhà nước đi đầu trong tiến trình...