Tổng hợp

Bản tin thuế và hải quan tháng 7/2021
Bản tin thuế và hải quan tháng 6/2021
Bản tin thuế và hải quan tháng 5/2021
Bản tin thuế và hải quan tháng 4/2021
Bản tin thuế vầ hải quan tháng 3/2021
Bản tin Thuế & Hải quan tháng 1/2021
Công văn số 1393/TCT-KK Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư Nghị định 39/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại với Cu Ba
Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài Quyết định 384/QĐ-BTC Thủ tục hành chính lĩnh vực kế toán được sửa đổi, bổ sung
Thông tư 34/2019/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thông tư 31/2019/TT- NHNN Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
Bản tin tháng 09/2018 bao gồm các nội dung: 1. Công văn số 3170/TCT-TTr Doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải lập và cung cấp hồ sơ toàn cầu
Bản tin tháng 08/2018 bao gồm các nội dung: 1. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định mới về khuyến mại