Văn phòng đại diện tại Nam Định

Địa chỉ: 

Số 9/131 - Đường Trần Thái Tông - Phường Lộc Vượng - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Trưởng đại diện văn phòng:

Ông Trần Quang Vinh

Email: tranvinhtq74@gmail.com

Số điện thoại: 0967 620 762