Dịch vụ thẩm định giá

      Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, trong những năm qua, thẩm định giá đã trở thành một dịch vụ cần thiết cho các thành phần kinh tế trong việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài sản. Hoạt động thẩm định giá không chỉ góp phần tích cực trong việc tiết kiệm chi tiêu ngân sách Nhà nước trong đầu tư mà còn chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, nhà đầu tư và các bên liên quan... Do đó, thẩm định giá chính là một công cụ quan trọng làm minh bạch hóa các giao dịch tài sản trong nền kinh tế thị trường. Qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA) đang ngày càng phát triển và khẳng định uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ thẩm định giá tài sản.

Bao gồm các dịch vụ sau:

  • Thẩm định giá Bất động sản;
  • Thẩm định giá Động sản;
  • Xác định Giá trị Doanh nghiệp;
  • Thẩm định giá Vốn đầu tư;
  • Thẩm định giá đối với Tài sản thanh lý.

       Với đội ngũ nhân sự có chiều sâu kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp, ASA đã tham gia tư vấn, cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho nhiều khách hàng trên cả nước như:

  • Thẩm định giá bất động sản: Sở Tài chính Tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài chính Tỉnh Phú Thọ, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất, Công ty CP Sản xuất thương mại Việt Quang... 
  • Thẩm định giá máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải: Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Cạn, Công ty Cổ phần Sông Đà 12...
  • Xác định giá trị Doanh nghiệp: Công ty phát triển điện lực và Hạ tầng (PIDI), Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô, Công ty Cổ phần Đức Hoàng... 

      Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA) luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản một cách chính xác, khách quan và trung thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển thẩm định giá tại Việt Nam.