Hỏi - Đáp

Tối ưu hoá công nghệ để phát hiện gian lận mua bán hóa đơn

Hệ thống hóa đơn điện tử lưu vết toàn bộ dữ liệu của người mua, người bán nên trường hợp người mua, người bán có hành vi mua, bán hóa đơn không hợp pháp sẽ bị phát hiện và xử lý...

Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra sao?

Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 quy định rõ việc Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Chấm dứt tình trạng “chậm” quyết toán dự án hoàn thành

Trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), cho biết quyết toán dự án hoàn thành là khâu cuối cùng trong quá trình...

Hỏi - Đáp

Công ty được CPH năm 2010 với giá trị VNN là 31,823 tỷ đồng (tương ứng 97,03% VĐL).

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 14/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn...

Doanh nghiệp hỏi-chúng tôi trả lời

Câu hỏi: Công ty được CPH năm 2010 với giá trị VNN là 31,823 tỷ đồng (tương ứng 97,03% VĐL).

Giảm thuế giá trị tăng là bản lề cho các mục tiêu kinh tế quan trọng

Giảm thuế là chính sách tài khoá hữu hiệu giúp đẩy mạnh tiêu dùng, tạo bệ đỡ cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm áp lực lạm phát.

Cách lấy hóa đơn đầu vào hợp lý, hợp lệ, hợp pháp

Cách lấy hóa đơn đầu vào hợp lý, hợp lệ, hợp pháp như thế nào? Khi nhận hóa đơn đầu vào, kế toán cần lưu ý một số vấn đề để được tính vào chi phí hợp lý.

Hỏi, đáp chính sách tài chính: Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định

Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận tài sản cố định, hợp đồng, hóa đơn mua tài sản cố định và các chứng từ, giấy tờ khác có liên...

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) để theo dõi quản lý theo quy định pháp luật và không...