Dịch vụ kế toán

                         

Với các chuyên gia trong nghề, ASA sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kế toán chuyên nghiệp bao gồm:

  • Kiểm toán OP Ghi chép và giữ sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn lựa chọn hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán;
  • Tư vấn xử lý các vướng mắc trong nghiệp vụ kế toán;
  • Tuyển chọn nhân viên kế toán và kế toán trưởng;
  • Tư vấn lập Báo cáo tài chính theo yêu cầu của Công ty mẹ;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp chuyển đổi Báo cáo tài chính;
  • Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý (bao gồm cả lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp).