ASA Korea Team

 
Kết quả hình ảnh cho korea
Địa chỉ:
41/ Yeongdeungpo-ro 81 Beon-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Mail: 
Thành viên ASA Korea Team:
1. Koh Joo Hyeon (CPA Korea, MBA)
 • Giám đốc đại diện Công ty kiểm toán ASA. 
 • Phó chủ tịch Công ty kiểm toán Anse
 • Kiểm toán viên nhà nước Hàn Quốc, nhân viên cục thuế
 • Kinh nghiệm làm việc: Từng làm việc tại Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (năm 2004 - năm 2012).
 • Số điện thoại: 0965 031 400

          2. Kang Jong Sang

 • Giám đốc kinh doanh tại Việt Nam
 • Hoàn thành khoá học Nhà quản lý trẻ toàn cầu lần 2. (Do ông Kim Woo Joong, nguyên chủ tịch tập đoàn Deawoo điều hành)
 • Kinh nghiệm làm việc: Trước đây làm việc tại Nexkon Technology
 • Số điện thoại : 0934 569 540
3. Yang Yong Seok (CPA Korea)
 • Hiện nay làm việc tại Công ty kiểm toán ASA, Công ty kiểm toán ANSE
 • Công việc thực hiện: Audit, Deal, FDD, Valuation 
 • Kiểm toán viên nhà nước Hàn Quốc, nhân viên cục thuế
 • Kinh nghiệm làm việc: Từng làm việc tại Công ty Samjung KPMG
4. Kim Seok Woon 
 • Giám đốc viện nghiên cứu chiến lược kinh doanh kinh doanh của ASA Korea Team
 • Chủ tịch UB kế hoạch thuộc hiệp hội giao lưu văn hoá Hàn – Việt
 • Giám đốc Công ty KOBE KABIZ Viêt Nam
 • Phụ trách mục Thông tin Việt Nam của KIM SEOK WOON của tạp chí thương mại hàng tuần
 • Uỷ viên chỉ đạ doanh nghiệp tiến xuất vào Việt Nam của Viện khởi nghiệp và xúc tiến
 • Kinh nghiệm làm việc: Trước đây đã làm việc tại KT.
5. Go Bong Joon: 
 • Trợ lý kiểm toán viên
 • Đã có nhiều kinh nghiệm về đăng ký pháp nhân, kiểm toán doanh nghiệp và thuế.
 • Kinh nghiệm làm việc: Đã làm việc tại Cơ quan môi trường Hàn Quốc 
6. Kim Do Yoen: 
 • Nhân viên kiểm toán thuế của ASA Korea Team
 • Kinh nghiệm làm việc: Đã làm việc tại công ty kiểm toán thuế Taewon.