Cơ hội nghề nghiệp

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NĂM 2023

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NĂM 2023 

TUYỂN DỤNG - TRƯỞNG NHÓM VÀ TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

  Thời gian tuyển dụng từ 15/09/2023 đến hết ngày 30/10/2023 +  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Yêu cầu bằng cấp: Đại học

TUYỂN DỤNG NHANH - TRƯỞNG NHÓM & TRỢ LÝ BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 2022

TUYỂN DỤNG NHANH - TRƯỞNG NHÓM &TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022  Thời gian tuyển dụng từ 15/10/2022 đến hết ngày 15/11/2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NĂM 2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NĂM 2022 

TUYỂN DỤNG NHANH-TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

TUYỂN DỤNG NHANH-TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thời gian tuyển dụng từ 15/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Thông tin tuyển dụng nhanh : Trợ lý kiểm toán tài chính

Chức vụ: Trợ lý kiểm toán Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Yêu cầu bằng cấp: Đại học Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu Kinh nghiệm: 1 năm 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NĂM 2021 - 2022

Để tạo cơ hội cho các Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp được trang bị các kiến thức thực tế về ngành nghề Kế toán - Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA) thực hiện triển khai...

TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Thông tin tuyển dụng nhanh : Trợ lý kiểm toán tài chính

Thông tin tuyển dụng nhanh : Trợ lý kiểm toán tài chính

TUYỂN DỤNG ADMIN

ADMIN CÔNG TY KIỂM TOÁN   Vị trí: Admin. Thời gian làm việc: Fulltime