Tin tức - Sự kiện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vì sao kinh tế khó khăn nhưng kiều hối về Việt Nam năm 2023 vẫn tăng 32%?

Vì sao kinh tế khó khăn nhưng kiều hối về Việt Nam năm 2023 vẫn tăng 32%?

Đề xuất Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2025

ĐỀ XUẤT LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI) CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2025

Chưa giảm tiếp sản lượng của Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ...

Điều hành chính sách tài khóa thành công, đưa nền kinh tế vượt khó

Là một nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam không thể tránh khỏi ảnh hưởng...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán

Thực hành kế toán tại doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số được khái quát...

Tạo cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phát hiện lãng phí

Trong đề nghị xây dựng Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) sửa...

Các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết tại HNX

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu ảnh hưởng đến chệch lệch lợi...

Nâng cao hiểu biết tài chính tại Việt Nam

Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về hiểu biết tài chính, nhiều cách đánh...

Đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 62-KL/TW ngày 2/10/2023 về thực hiện Nghị...