Tin tức - Sự kiện

Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế

50 cán bộ là các thành viên Tổ biên tập hệ thống Chuẩn mực kế toán công Việt...

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng uỷ quyền là hình thức pháp lý của quan hệ đại diện theo uỷ quyền, là...

Nhân viên đại lý thuế cần có tối thiểu 24 giờ trong một năm cập nhật kiến thức

Ngày 06/01/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 08/QĐ-TCT về Chương trình...

Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS

Từ ngày 3 – 7/10/2022, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý giám...

Quản lý sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm

Năm 2022, Bộ Tài chính đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần nâng cao...

Thị trường tài chính năm 2022 phát triển ổn định, bền vững

Năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện rà soát, hoàn thiện các văn bản...

Phía sau những con số "nhảy múa"’ trên báo cáo tài chính

Sự chênh lệch lớn giữa số liệu lợi nhuận trên báo cáo tài chính tự lập và sau...

Những kỷ lục của xuất nhập khẩu hàng hoá từ “người gác cửa” nền kinh tế

Tổng cục Hải quan vừa nhìn lại những dấu mốc lịch sử trên đại lộ hội nhập từ...

Tăng thu ngân sách 3.444 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Chỉ sau 8 tháng triển khai Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước...