Dịch vụ tư vấn

Một trong những điểm mạnh của ASA là cán bộ tư vấn của chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thuế của Việt Nam nên rất am hiểu về luật pháp và am hiểu về thực tế tại các Doanh nghiệp. Đây là lý do mà khách hàng luôn hài lòng về kết quả khi được ASA cung cấp các dịch vụ tư vấn:

  • Tư vấn xử lý vướng mắc về các loại thuế, tiết kiệm chi phí thuế;
  • Tư vấn miễn, giảm, ưu đãi thuế, tư vấn hoàn thuế;
  • Tư vấn lập Báo cáo, quyết toán thuế;
  • Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế quốc tế;
  • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng các quy chế kiểm soát nội bộ phù hợp với mô hình doanh nghiệp;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.