Tài chính - Ngân hàng

Doanh nghiệp bảo hiểm phải tổ chức quản trị rủi ro với 03 tuyến bảo vệ độc lập

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh...

Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Vai trò quan trọng của kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động là công cụ hữu hiệu để quản lý các hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Vai trò quan trọng của kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động là công cụ hữu hiệu để quản lý các hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Kế toán công nợ làm gì? Vai trò của vị trí này trong doanh nghiệp

Tìm hiểu rõ về bản chất công việc cũng như các vấn đề có liên quan khi muốn ứng tuyển một vị trí nào đó là điều vô cùng cần thiết, giúp bạn đưa ra được lựa chọn, xây dựng kế hoạch...

Nghề kế toán, kiểm toán: Đổi mới để phù hợp với yêu cầu phát triển

(TBTCO) - Ở Việt Nam, kế toán và kiểm toán đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành công chung của nền kinh tế - xã hội, vào sự lành mạnh của nền tài chính quốc gia...

Ảnh hưởng từ hiệu ứng điểm neo đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư chứng khoán

Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá ảnh hưởng của hiệu ứng điểm neo đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ 01/4/2021, áp dụng Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Kiểm toán nội bộ được thực hiện ở những đơn vị có mục đích, quy mô, mức độ phức tạp và cơ cấu khác nhau và do nhân sự ở trong và ngoài đơn vị thực hiện.

Các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD từ 15-20 đồng

Sáng 18/12, khi tỷ giá trung tâm tiếp tục được đẩy lên mức cao kỷ lục mới, giá USD tại các ngân hàng cũng đồng loạt tăng mạnh 15-20 đồng.

Lợi nhuận ngân hàng Việt vừa bơi vừa… đeo tạ

Nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh tại nhiều hàng thương mại Việt Nam quý 3/2018 không hẳn tiêu cực...