Thông tin nghành

Doanh nghiệp bảo hiểm phải tổ chức quản trị rủi ro với 03 tuyến bảo vệ độc lập

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 70/2022/TT-BTC...

Cần lưu ý gì khi lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp?

Trường hợp buộc phải ngừng hoạt động, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ để...

Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Vai trò quan trọng của kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động là...

Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Vai trò quan trọng của kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động là...

Kiểm soát chặt tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế

Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá...

Kế toán công nợ làm gì? Vai trò của vị trí này trong doanh nghiệp

Tìm hiểu rõ về bản chất công việc cũng như các vấn đề có liên quan khi muốn ứng...

Nghề kế toán, kiểm toán: Đổi mới để phù hợp với yêu cầu phát triển

(TBTCO) - Ở Việt Nam, kế toán và kiểm toán đã có những đóng góp tích cực, hiệu...

Ảnh hưởng từ hiệu ứng điểm neo đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư chứng khoán

Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá ảnh hưởng của hiệu ứng điểm neo đến...

Từ 01/4/2021, áp dụng Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Kiểm toán nội bộ được thực hiện ở những đơn vị có mục đích, quy mô, mức độ phức...

Các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD từ 15-20 đồng

Sáng 18/12, khi tỷ giá trung tâm tiếp tục được đẩy lên mức cao kỷ lục mới, giá...