Văn phòng đại diện tại Huế

Địa chỉ: 

Số 57/246 - Đường Hùng Vương - Phường An Cựu - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng văn phòng đại diện:

Ông Nguyễn Văn Hùng

Số điện thoại: 0905 158 701