Hỏi - Đáp

Chính phủ chủ trương bỏ chế độ "công chức suốt đời"

Chính phủ kiên quyết xỏa bỏ nạn lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền...

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

(Taichinh) -Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật 

Sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất?

Chị Đào Thị Châu (Email: Daothichau26***@gmail.com) thắc mắc: “Tôi nghe nhiều người nói

Doanh nghiệp hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ cho lao động nữ

Chị Đặng Thị Thu Nga (Email: Dangthithunga***@gmail.com) thắc mắc: “Tôi có con được 12 tháng tu

Quyết toán thuế TNCN năm 2017: Giải đáp những câu hỏi thường gặp

Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2017 thường phát sinh