Bản tin tháng 07/2017

Bản tin tháng 07/2017 bao gồm các nội dung: 

 1. Luật số 04/2017/QH14: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 2. Nghị định số 44/2017/NĐ-CP: Giảm mức đóng BHLĐ còn 0,5%
 3. Quyết định số 812/QĐ-BLĐBXH: Thủ tục đăng kí giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
 4. Thông tư số 41/2017/TT-BTC: Hướng dẫn về phương pháp xác đinh giá trị liên kết
 5. Công văn số 2544/TCT-DNL: Gán nợ bằng bất động sản vẫn phải trích nộp thuế TNDN
 6. Công văn số 3253/CT-TTHT: Lợi nhuận hợp tác kinh doanh chia sau thuế được miễn nộp thuế TNDN
 7. Công văn số 3366/CT-TTHT: Chênh lệch giá phát hành cổ phiếu và mệnh giá được miễn thuế TNDN
 8. Công văn số 2631/TCT-KK: Dự án đã huy động đủ vốn, nếu Công ty chậm nộp vốn góp điều lệ vẫn không được hoàn thuế
 9. Công văn số 2203/TXNK-DTQLT: Dự án nhập khẩu máy móc 100 tỷ được ân hạn thuế GTGT
 10. Công văn số 2876/TCT-CS: Hóa đơn phát hiện bỏ sót sau thanh tra vẫn được khấu trừ bổ sung
 11. Công văn số 4054/CT-TTHT: Hàng thưởng khuyên mại, phải đăng kí mới được miễn thuế GTGT
 12. Công văn số 2547/TCT-TNCN: Khấu trừ thuế TNCN cho lao động thuê ngoài
 13. Công văn số 2942/TCT-TNCN: Trả thu nhập cho cá nhân hợp tác bán hàng
 14. Công văn số 3008/TCT-TNCN: Danh mục bệnh hiểm nghèo được giảm thuế TNCN
 15. Công văn số 2754/TCT-TNCN: Thuế TNCN khi thuê cá nhân tư vấn thiết kế
 16. Công văn số 7778/BTC-TCHQ: Giải đáp  vướng mắc liên quan đến hàng xuất nhập khẩu
 17. Công văn số 1813/TXNK-DTQLT: Điều chỉnh lệ phí hải quan nôp nhầm giữa các Chi nhánh trong cùng Công ty mẹ
 18. Công y số 2364/TXNK-TGHQ: Những khoản giảm giá được trừ khi tính thuế nhập khẩu
Download
X
X

(*) Bạn hãy nhập đủ thông tin phía dưới

Họ Tên (*):
Email (*):
Số Điện thoại (*):

Thanh toán online bằng Internet Banking

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

Cùng loại