Bản tin văn bản tháng 6/2018

Bản tin tháng 06/2018 bao gồm các nội dung:

1. Thông tư 41/2018/TT-BTC Hướng dẫn 1 số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

2. Thông tư 40/2018/TT-BTC Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý , sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH 1 thành viên

3. Chỉ thị 14/CT-TTg Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

4. Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về xác định xuất xứ  hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

5. Nghị định 59/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

6. Thông tư 39/2018/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan , thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

7. Công văn số 2249/TCT-TNCN Hướng dẫn kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN

8. Công văn 2466/TCT-QLN Hướng dẫn về cưỡng chế nợ thuế TNCN

9. Công văn số 5537/BTC-CST Trả lời kiến nghị hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

10. Công văn số 38646/CT-TTHT Hướng dẫn về hóa đơn đối với hoạt động cho vay 

11. Thông tư 37/2 018/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Download
X
X

(*) Bạn hãy nhập đủ thông tin phía dưới

Họ Tên (*):
Email (*):
Số Điện thoại (*):

Thanh toán online bằng Internet Banking

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

Cùng loại