Bản tin văn bản tháng 9/2018

Bản tin tháng 09/2018 bao gồm các nội dung:

1. Công văn số 3170/TCT-TTr Doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải lập và cung cấp hồ sơ toàn cầu

2. Công văn số 3082/TCT-CS Dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc đô thị loại I không được ưu đãi thuế 

3. Nghị định số 121/2018/NĐ-CP Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn đăng ký thang bảng lương

4. Thông tư 59/2018/TT-BTC Bổ sung quy định giảm vốn của doanh nghiệp Nhà nước 

5. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

6. Công văn số 3300/TCT-DNL Thuế GTGT khi bán tài sản , công cụ nợ cho công ty mẹ

7. Công văn số 4812/CT-TTHT Hàng biếu tặng mua hàng bằng " hóa đơn bán hàng" khi biếu tặng vẫn phải lập hóa đơn GTGT

8. Công văn số 3291/TCT-TNCN Trực tiếp trả lương, chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm kê khai thuế TNCN

9. Công văn số 5026/CT-TTHT Không được miễn thuế TNCN đối với khoản trợ cấp học phí và lương 

10. Công văn số 2861/TCT-TNCN Thuế suất thuế TNCN 0,1% đối với bán cổ phần

11. Công văn số 2740/BHXH-BT Đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội

12. Công văn số 2771/BHXH-BT Chuyển sang công việc khác phải điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội

 

Download
X
X

(*) Bạn hãy nhập đủ thông tin phía dưới

Họ Tên (*):
Email (*):
Số Điện thoại (*):

Thanh toán online bằng Internet Banking

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

Cùng loại