THAM DỰ BUỔI ĐÀO TẠO VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG UNETI

Công ty Kiểm toán Châu Á (ASA) nhận lời mời của Khoa Kế toán Kiểm toán UNETI - có buổi đào tạo, trao đổi, hướng dẫn thực hành về Kiểm toán "Chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp" cho lớp chính quy của Khoa vào ngày 24/10/2023 vừa qua.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cũng rất cám ơn Trường UNETI mà đặc biệt là Khoa Kế toán Kiểm toán đã hỗ trợ chúng tôi mang tới những kinh nghiệm thực tế để giúp các bạn sinh viên có cái nhìn đúng về nghề Kiểm toán. Và chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều buổi trao đổi hơn nữa để có thể hỗ trợ các bạn sinh viên chuẩn bị tâm lý và kiến thức vững vàng để có định hướng tương lai

Tin khác