Thống nhất áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa lưu ý các đơn vị trong ngành một số nội dung để thống nhất việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể, nhằm thực hiện việc xác định tỷ lệ 51% đối với tài nguyên khoáng sản để xác định chính sách thuế GTGT, tại khâu thông quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu cần kiểm tra văn bản của cơ quan chuyên ngành để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT. Trong đó, việc xác định tỷ lệ 51% căn cứ vào khai báo của người khai hải quan, ghi chú trên hệ thống, chuyển thông tin để xử lý sau khi hàng hoá đã thông quan.

Đối với khâu kiểm tra sau thông quan, trường hợp kiểm tra doanh nghiệp sản xuất thì kiểm tra thông tin giá thành sản phẩm kết hợp với kiểm tra các chi phí lưu động như tiền lương, chi phí năng lượng, chi phí vận tải,… để làm cơ sở xác định tính chính xác việc khai báo của doanh nghiệp về tỷ lệ 51%.

Trường hợp kiểm tra doanh nghiệp thương mại thì kiểm tra, xác minh, đối chiếu bảng cam kết tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm của doanh nghiệp khai thác, chế biến do doanh nghiệp thương mại xuất trình, phối hợp với cơ quan thuế nội địa để thu thập thông tin chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan đến đến chi phí sản xuất khoáng sản của doanh nghiệp khai thác, chế biến và kết quả xác định tỷ lệ 51%.

Liên quan đến việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội, Tổng cục Hải quan đã thường xuyên có văn bản hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện giảm thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng; thiết bị điện tử chuyên dùng; sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản; kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn…

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, so với Nghị định 15/2022/NĐ-CP áp dụng giảm thuế GTGT trong năm 2022, Nghị định 44/2023/NĐ-CP áp dụng giảm thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2023. Đối với mã số HS ở cột (10) phụ lục 1, cột (10) phần a và cột (4) phần b phụ lục 3 chỉ để tra cứu. Trong đó, việc xác định mã số HS đối với hàng hoá thực tế NK thực hiện theo quy định về phân loại hàng hoá tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan./.

Tin khác