Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bao nhiêu tiền?

 

Trợ cấp một lần khi sinh con cho lao động nữ được quy định như thế nào? Xin chào Quý công ty, tôi là Triều Tiên. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Tôi có thắc mắc cần Quý công ty giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trợ cấp một lần khi sinh con cho lao động nữ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Quý công ty. Xin cảm ơn!

Nội dung này được ASA tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

- Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đáp ứng một trong các điều kiện trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Bảo hiểm xã hội 2014.

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trên đây là nội dung tư vấn về trợ cấp một lần khi sinh con cho lao động nữ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trân trọng!

Tin khác