Tăng thu ngân sách 3.444 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Chỉ sau 8 tháng triển khai Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, tổng số thuế đã nộp đạt hơn 3.444 tỷ đồng; trong đó, gần 1.900 tỷ đồng các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và phần còn lại do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay.

42 nhà cung cấp nước ngoài hoạt động xuyên biên giới đăng ký nộp thuế

Theo ông Nguyễn Bằng Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019 đã quy định trách nhiệm quản lý của cơ quan thuế; nghĩa vụ của doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác tại Việt Nam.

Nhằm đưa công tác quản lý đối với nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) được minh bạch và hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải có các biện pháp, giải pháp, công cụ quản lý thuế hiện đại, tiên tiến, phù hợp với thông lệ của quốc tế, tiệm cận và từng bước hội nhập được với quản lý thuế của các nước tiên tiến trên thế giới. Do vậy, ngày 12/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2146/QĐ-BTC về kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.

Triển khai Kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã công bố và đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử dành cho NCCNN.

Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn khẳng định, Cổng Thông tin điện tử là công cụ quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa áp dụng công nghệ và nâng cao tính tuân thủ của NCCNN; đồng thời, cũng khẳng định quyền đánh thuế của Việt Nam đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Cổng Thông tin điện tử dành cho NCCNN được vận hành thêm một lần khẳng định quyết tâm của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế Việt Nam nói riêng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về đẩy mạnh hiện đại hóa, số hóa nền tài chính quốc gia, xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh, đóng góp chung vào công cuộc chuyển đổi số của ngành Tài chính và của quốc gia.

Cổng thông tin dành riêng cho NCCNN tạo điều kiện hết sức thuận lợi để NCCNN thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế, tra cứu thông tin, tìm hiểu về hệ thống chính sách pháp luật thuế và các chính sách pháp luật liên quan.

Số liệu thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, sau hơn 8 tháng triển khai Cổng Thông tin điện tử NCCNN, hiện đã có 42 doanh nghiệp đăng ký, khai thuế và nộp thuế từ nhiều quốc gia như Hoa kỳ; Hà Lan; Hàn Quốc; Singapore; Hong Kong ; Ireland; Lithuania; Thụy Sĩ, Úc...

Trong đó, 06 NCCNN lớn Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam.

Tổng số thuế đã nộp vào ngân sách đạt hơn 3.444 tỷ đồng; trong đó, gần 1.900 tỷ đồng các NCCNN đã khai, nộp trực tiếp qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và phần còn lại do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay (trong đó Facebook là 1.748 tỷ đồng, Google là 979 tỷ đồng).

Tăng cường quản lý thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số của NCCNN

Theo ông Nguyễn Bằng Thắng, công tác quản lý doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam không chỉ thực hiện chức năng quản lý thu thuế mà cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, của người sử dụng dịch vụ.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục phối hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số của NCCNN như Facebook, Google, TikTok, Netfix, Apple… Tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó tạo điều kiện cho cơ quan thuế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ về hoạt động, giao dịch của hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực thu thuế đối với NCCNN, đảm bảo mục tiêu trên nguyên tắc công bằng, thống nhất, đồng bộ, thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trên nền tảng số.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế đối với việc đăng ký, kê khai, nộp thuế của NCCNN trực tiếp hoặc uỷ quyền với cơ quan thuế. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sửa các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các nghĩa vụ của NCCNN vào ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (big data) phục vụ cho việc phân tích, quản lý thuế theo nguyên tắc rủi ro, xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin, thu thập dữ liệu từ nguồn internet, xác định danh tính người bán, người mua hàng. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong phân tích, xử lý thông tin và quản lý theo rủi ro đối với hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh kiểm tra để quản lý thuế đối với NCCNN. Trong đó, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình tuân thủ của người nộp thuế phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ kỹ thuật số.

Trên cơ sở phân loại người nộp thuế theo hành vi tuân thủ, cơ quan thuế thực hiện phân tích, đánh giá lựa chọn người nộp thuế được thanh tra, kiểm tra thuế áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro và lập kế hoạch triển khai chuyên đề thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ kỹ thuật số.

Trong dài hạn, sẽ khuyến khích các NCCNN khai thuế qua đại lý thuế, từ đó sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế việc thực hiện nghĩa vụ thuế củaNCCNN thông qua hồ sơ và tài liệu tại đại lý thuế...

Tin khác