Tổng cục Thuế gỡ vướng thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 11/5/2021, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1462/TCT-DNL gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Thuế tỉnh Hà Nam hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của Công ty Honda Việt Nam.

Cụ thể, ngày 16/4/2021, Tổng cục Thuế nhận được văn bản của Công ty Honda Việt Nam đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của Công ty tại Hà Nam.

Tổng cục Thuế cho biết, Công ty Honda Việt Nam có trụ sở chính tại Vĩnh Phúc, đồng thời có chi nhánh tại Hà Nam là cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng. Theo đó, với trường hợp phát sinh hoạt động bán hàng có chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm sản xuất ra tại Hà Nam thì Công ty kê khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất là Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Như vậy, trường hợp các sản phẩm sản xuất ra tại Hà Nam thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà Công ty đã kê khai tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung tương ứng giữa Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thuế tỉnh Hà Nam. 

Tổng cục Thuế khẳng định, hiện nay phần mềm về kê khai điện tử (eTax) mà ngành Thuế triển khai đã hỗ trợ doanh nghiệp rất cụ thể. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp với cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Công ty và Cục Thuế tỉnh Hà Nam là cơ quan thuế tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất kinh doanh qua hệ thống eTax. Qua hệ thống eTax với 479 kênh thông tin điện tử, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về thủ tục kê khai bổ sung, điều chỉnh số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.

Trong trường hợp có phát sinh vướng mắc, sau khi Công ty Honda Việt Nam đã kê khai bổ sung, điều chỉnh tại 2 cục Thuế và nộp số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam, các cơ quan thuế  báo cáo về Tổng cục Thuế xem xét giải quyết theo quy định.

 

Tin khác